• Soubor
  • Nahrát soubor(Ctrl+O)
  • Vymazat vše(Ctrl+E)
  • Uložit do svých návrhů(Ctrl+S)
 • Návrhy

   Moje návrhy

   • Všechny kategorie
   • Category #1
   • Nová kategorie
  • Tisk

    Návrh tisku

  • Sdílet

    Sdílejte svůj design Zpět na sdílení

   • Vytvořte odkaz pro sdílení aktuálního návrhu pro každého

    Váš odkaz byl úspěšně vytvořen

    Sdílet na:

  • Nápověda
   • Rychlá nápověda

   • ctrl+a Vybrat všechny objekty
    ctrl+d Duplikovat vybraný objekt
    ctrl+e Smazat všechny objekty
    ctrl+s Uložit aktuální návrh do mých návrhů
    ctrl+o Otevřít soubor pro import návrhů
    ctrl+p Tisk
    ctrl++ Oddálit
    ctrl+- Přiblížit
    ctrl+0 Resetovat zoom
    ctrl+z Vrátit změny
    ctrl+shift+z Opětovné změny
    ctrl+shift+s Stáhnout aktuální návrh
    delete Vymazat vybraný objekt
    Přesunout vybraný objekt doleva
    Přesunout vybraný objekt nahoru
    Přesunout vybraný objekt doprava
    Přesunout vybraný objekt dolů
    shift+ Přesunout vybraný objekt doleva o 10px
    shift+ Přesunout vybraný objekt nahoru o 10px
    shift+ Přesunout vybraný objekt doprava o 10px
    shift+ Přesunout vybraný objekt dolů o 10px
   • Máte dotaz? Kontaktuje nás telefonicky (+420) 735 091 077 nebo emailem trikostroj@trikostroj.cz.

    Powered by Lumise version 1.7.6

  • Zpět
  • Opakovat
  • Design
  • Produkt
  • Kliparty
  • Obrázky
  • Text
  • Tvary
  • Kreslení
  • Vrstvy
    Zobrazit
  Zde klikněte nebo přetáhněte obrázky

   Klepnutím nebo přetažením přidáte text

   Volné kreslení

   Uložit tuto barvu
    Tip: Vyberte barvu a velikost štětce
     • Začněte s návrhem přidáním objektů z panelu
     • All selected objects are grouped | Ungroup?
     • Group objects Group the position of selected objects
      • Možnosti vyplnění

       Uložit tuto barvu

      • Možnosti
       • Automatically align the position of
        the active object with other objects
       • ON: Keep all current objects and append the template into
        OFF: Clear all objects before installing the template
       • Replace the selected image object instead of creating a new one
      • Nahradit vybraný obrázek
      • Oříznout
      • Maska
       • Vyberte vrstvu masky

      • Odstranit pozadí
       • Odstranit pozadí

       • Hloubka:

       • Režim:

      • Filtry
       • Filtry

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Jas:

       • Sytost:

       • Kontrast:

      • Vymazat filtry
      • Vyberte barvu, velikost štětce a začněte kreslit. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCode text
      • Možnosti vyplnění
       • Možnosti vyplnění

        Uložit tuto barvu

        • Transparentní:

        • Ohraničení:

        • Barva:

       • Ungroup position
       • Uspořádat vrstvy
       • Pozice
        • Pozice

         Uzamknout pozici:

        • Vertikální střed
        • Vlevo nahoře
        • Nahoru
        • Vpravo nahoře
        • Horizontální střed
        • Vlevo
        • Střed
        • Vpravo
        • Stisknutím tlačítka ← ↑ → ↓ posunete o 1 px,
         stiskněte současně tlačítko SHIFT pro posunutí o 10px
        • Vlevo dole
        • Dolu
        • Vpravo dole
       • Transformace
        • Otočit:

        • X:

        • Y:

        • Otočit X:
         Otočit Y:

         Můžete použít také šipky

       • Výběr fontu
       • Upravit text
        • Upravit text

        • Velikost písma:

        • Rozpětí písmen

        • Výška řádku

       • Textové efekty
        • Textové efekty

        • Poloměr

        • Rozestup

        • Křivka

        • Výška

        • Posunutí

        • Trident

       • Zarovnání textu
       • Velká / malá
       • Tučně
       • Kurzíva
       • Podtržení

       Prosím, vyberte produkt a začněte

       Kolečkem myši přiblížíte